Skip to content

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Last updated on 14 lutego 2023

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia. Do najistotniejszych czynników należą:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu)
 • palenie tytoniu – sprzyja chorobie wieńcowej, często towarzyszy stresowi podnoszącemu ciśnienie i powodującemu przeciążenie układu krążenia 
 • niska aktywność ruchowa = miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał
 • nadwaga – sprzyja chorobie wieńcowej, miażdżycy i nadciśnieniu (każdy dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwiększoną pracę, otłuszczenie serca osłabia jego czynność i prowadzi do niewydolności)
 • nieracjonalne odżywianie- sprzyja nadwadze i podwyższeniu poziomu cholesterolu we krwi
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, a w efekcie do niewydolności serca.

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Program ten skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat (zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki

W ramach Programu odbywają się dwie wizyty (I osobista, kolejna może być w formie teleporady).

Podczas I wizyty lekarz lub pielęgniarka przeprowadza: 

 1. Wywiad.
 2. Określi współczynnik masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 3. Kieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne).

II wizyta:

Na podstawie wyników badań lekarz lub pielęgniarka:

 1. Oceni ryzyko wystąpienia chorób układ krążenia.
 2. Przeprowadzi edukację zdrowotną.
 3. Jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości zaleci ponowne badanie za 5 lat.
 4. W razie potrzeby zaleci pozostanie pod kontrolą lekarza POZ poza programem.

Żeby wziąć udział w programie, osoby chętne serdecznie zapraszamy do GZOZ.

Dzięki tym badaniom podniosą Państwo swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia a w sytuacji zakwalifikowania do grupy podwyższonego ryzyka będą mieć Państwo szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

Źródło:https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/profiaktyka-/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-/,https://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2022/11/16/programy-profilaktyczne-cz-iii/

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content