Skip to content

Recepty

Last updated on 5 czerwca 2023

Szanowni Pacjenci

Zamawianie recept możliwe droga internetową, osobiści lub istniej możliwość wrzucenie zapotrzebowanie do skrzynki przy drzwiach wejściowych przychodni.

Proszę podać:

pesel , adres, nazwę leku, dawkę , oraz ilość opakowań

Jeśli posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta czterocyfrowy kod zostanie automatycznie wysłany sms-em po wystawieniu recepty przez lekarza.

Jeśli nie posiada Pani/Pan IKP, należy zadzwonić lub przyjść osobiście do przechodniu w celu uzyska kody wystawionych recept.

Po zgłoszeniu się do apteki prosimy o podanie numeru PESEL i przekazanego czterocyfrowego kodu.

Na tej podstawie farmaceuta wyda przepisane przez lekarza leki.

Lekarz wypisze tylko te leki, które stanowią kontynuację dotychczasowego leczenia i były już wcześniej przepisywane przez lekarzy naszej przychodni. W sytuacji leczenia w innych palcówkach proszę o doniesienia dokumentu potwierdzającego przyjmowanie nowych leków . W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na lek/leki dotychczas nie ordynowane przez naszych lekarzy , możemy odmówić wystawienia recepty.

Aktualnie termin oczekiwania na recepty wynosi do 5 dni roboczych.

Dla Państwa wygody prosimy o aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Umożliwi to natychmiastowe przekazywanie kodów na urządzenia mobilne i wysyłanie elektronicznych recept na wskazane konta poczty elektronicznej.

Informacja jak założyć  Internetowe Konto Pacjenta

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Dziękujemy za współpracę

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content