Skip to content

4 lutego 2024 Światowy Dzień Raka

World Cancer Day

 

4 lutego 2024 roku, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Raka. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji warto ponownie przypomnieć, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają regularne badania profilaktyczne.

Pod pojęciem profilaktyka raka rozróżniamy trzy obszary związane z ochroną przed nowotworami – profilaktykę pierwotną, wtórną oraz prewencję trzeciorzędową. Zdaniem ekspertów najważniejszą rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej odgrywa profilaktyka pierwotna, której celem  jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych.

Do podstawowych narzędzi pierwotnej profilaktyki nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu informowanie obywateli o działaniach, które mogą podjąć w odniesieniu siebie lub swojej rodziny, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Obecne czwarte wydanie składa się z dwunastu zaleceń, do których większość ludzi może się stosować bez jakichkolwiek specjalnych umiejętności lub porad. Im więcej zaleceń będą oni przestrzegać, tym mniejsze będzie ryzyko, że zachorują na raka. Szacuje się, że prawie połowy wszystkich zgonów z powodu raka w Europie można by uniknąć, gdyby każdy stosował się do tych zaleceń.

„Europejski Kodeks Walki z Rakiem”

12 SPOSOBÓW NA ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA

1.

Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.

icon-tobacco


2.

Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.

icon-smoke


3.

Utrzymuj prawidłową masę ciała.

icon-healthy


4.

Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.

icon-physical


5.

Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia:

 • jedz dużo produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych, warzyw i owoców.
 • ogranicz spożycie wysokokalorycznych produktów spożywczych (o wysokiej zawartości cukru
  lub tłuszczu) i unikaj napojów słodzonych.
 • unikaj przetworzonego mięsa; ogranicz spożycie mięsa czerwonego i żywności z dużą ilością soli.

icon-diet


6.

Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.

icon-alcohol


7.

Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (dotyczy to szczególnie dzieci). Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.

icon-sun


8.

Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

icon-pollutant


9.

Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.

icon-radon


10.

Kobiety powinny pamiętać o tym, że:

 • karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią.
 • hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.

icon-women


11.

Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków)
 • wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt).

icon-vaccination


12.

Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:

 • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet)
 • raka piersi (u kobiet)
 • raka szyjki macicy (u kobiet).

icon-screening

Europejski kodeks walki z rakiem koncentruje się na działaniach, jakie może podjąć każdy, aby zapobiegać nowotworom. Skuteczne zapobieganie chorobom nowotworowym wymaga, aby te indywidualne działania były wspierane przez politykę i działania rządu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony portalu onkologicznego https://www.zwrotnikraka.pl/, gdzie znajdują się liczne materiały, ciekawe artykuły i podcasty.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2024

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/

https://www.zwrotnikraka.pl/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content