Skip to content

Autor: admin

Zmiany kadrowe

W związku ze zmianami kadrowymi również wśród personelu pielęgniarskiego chciałam podziękować za wieloletnią pracę Paniom Pielęgniarkom  :Przełożonej pielęgniarek Krystynie KlochPielęgniarce Barbarze MuchaPielęgniarce Romualdzie Barnaś Nowy…

Skip to content