Skip to content

Dofinansowania

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie przystąpił do udziału w projekcie „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe dla placówek POZ.” 

Dzięki udziałowi w projekcie GZOZ pozyskał 56770 zł. Wkład własny wyniósł 10018,24 zł. Łączna wartość grantu wyniosła 66778,24 zł.

Pozyskane fundusze europejskie zostały zgodnie z wymogami przeznaczone na walkę z Sars Cov 2 oraz jego negatywnymi skutkami. Z przyznanych funduszy GZOZ zakupił: – środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej oraz sprzęt medyczny, między innymi nowoczesne aparaty do EKG oraz spirometr. Całość grantu wpływa na walkę z Covid 19 a zakupiony sprzęt pozwoli diagnostykę osób borykających się z problemami zdrowotnymi po przebytej infekcji.


Skip to content