Skip to content

GZOZ w Skrzyszowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. W skład Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie wchodzą cztery ośrodki zdrowia w:

  • Skrzyszowie
  • Pogórskiej Woli
  • Szynwałdzie
  • Łękawicy.

Podmiot ciągle rozwija zakres świadczonych usług oraz podnosi jakość świadczonych usług.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645, tel. 14 674 50 08
Kierownik ośrodka: mgr piel. Lucyna Niemczyk
Kontakt mailowy w sprawach ogólnych:

Dane kontaktowe osoby (prosimy o podanie imienia i nazwiska)
Prosimy o podanie adresu mailowego
Proszę wprowadzić treść wiadomości do wysłania
Skip to content