Skip to content

Historia

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. W skład Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie wchodzą cztery ośrodki zdrowia w :

  • Skrzyszowie
  •  Pogórskiej Woli
  •  Szynwałdzie
  •  Łękawicy.

Placówki te do dnia 05 czerwca 2000 roku funkcjonowały w strukturach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.  Z dniem 06 czerwca 2000 roku nastąpiło wyłączenie ze struktur Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie  i utworzenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie.         

Do podstawowych zadań GZOZ w Skrzyszowie należą:

  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
  • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
  • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Z wielką satysfakcją informujemy, że Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie od 2017-10-04 r wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodnie  z normą ISO 9001:2015 i skutecznie go realizuje. Przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certifikcation Sp.z o.o  pierwszy audyt nadzoru ISO 9001:2015 potwierdził na podstawie przedłożonych dokumentów zgodność funkcjonującego w placówce Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami  ww normy ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji: Świadczenie  usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej, Poradni Ginekologiczno – Położniczej, Leczenia Stomatologicznego oraz Rehabilitacji Leczniczej.

Skip to content