Skip to content

O nas

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. W skład Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie wchodzą cztery ośrodki zdrowia: w Skrzyszowie, Pogórskiej Woli, Szynwałdzie i Łękawicy. Placówki te do dnia 05 czerwca 2000 roku funkcjonowały w strukturach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

             Z dniem 06 czerwca 2000 roku nastąpiło wyłączenie ze struktur Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i utworzenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie.

              Nasz Zakład  działa w oparciu o zasady osobistej i zawodowej uczciwości pracowników posiadających wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki.

               Misją Zakładu jest świadczenie usług medycznych przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie wymagań Pacjentów.

                Mamy świadomość, iż zgłaszający się do nas Pacjenci powierzają nam swoje zdrowie i życie. Liczne przejawy zaufania i sympatii Pacjentów do GZOZ w Skrzyszowie zobowiązują nas do doskonalenia kompetencji i potwierdzenia, iż jesteśmy godni okazanej lojalności. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjenta poprzez profilaktykę i poprawę stanu zdrowia.

Do podstawowych zadań GZOZ w Skrzyszowie należą:
  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,
  • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
  • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
Skip to content