Skip to content

GZOZ Skrzyszów Posts

Edukacja szkolna

W obecnym miesiącu w szkołach w Skrzyszowie pielęgniarka środowiskowo- szkolna pani mgr Ewelina Tyrała przeprowadziła w klasach 1-3 prelekcje na temat higienicznego mycia rąk oraz…

Zmiany kadrowe

W związku ze zmianami kadrowymi również wśród personelu pielęgniarskiego chciałam podziękować za wieloletnią pracę Paniom Pielęgniarkom  :Przełożonej pielęgniarek Krystynie KlochPielęgniarce Barbarze MuchaPielęgniarce Romualdzie Barnaś Nowy…

Skip to content