Skip to content

Polityka Jakości

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie jest wiodącym Zakładem Opieki Zdrowotnej z pełnym zapleczem diagnostycznym i z bezpośrednią dostępnością pacjenta do oferowanych usług.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości świadczonych usług medycznych, chcemy dostarczać naszym pacjentom usługi spełniające ich oczekiwania i gwarantujące zadowolenie.

Osiągniemy to poprzez:

  • spełnianie stale wzrastających oczekiwań pacjentów,
  • identyfikację potrzeb i oczekiwań jakościowych pacjentów,
  • ciągłe dążenie do doskonalenia organizacyjnego oraz skuteczności ustanowionego i wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • oferowanie nowych programów profilaktycznych,
  • stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników.

Deklarujemy spełnianie wymagań prawnych, dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów jakościowych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikujemy politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownika.     

Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Skip to content